Onze identiteit

Wij zijn een kleine geloofsgemeenschap in het Utrechtse dorp Westbroek.
De kerkelijke gemeente is van origine een Gereformeerde kerk. In 2003 is de gemeente in zijn geheel overgestapt naar de Nederlands Gereformeerde kerken.
Nadat in 2023 de breuk tussen de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) hersteld is, vormen de NGK en de GKv samen de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Wat geloven wij?
Wij zijn een kerk in de gereformeerde traditie.
Dat betekent in de eerste plaats dat wij vinden dat de bijbel het onfeilbare Woord van God is.

In de tweede plaats kennen wij 6 belijdenisgeschriften die zeer kort samenvatten wat de bijbel onderwijst en altijd ondergeschikt zijn aan de bijbel. Wij  hebben bijvoorbeeld de Apostolische geloofsbelijdenis en de Geloofsbelijdenis van Athanasius.

Als plaatselijke kerk hebben wij onze missie als volgt onder woorden gebracht:
“De gemeente is het gezin van God. De gezinsleden zullen zich hier thuis voelen in verbondenheid met Christus. Hierdoor zullen zij vrede, warmte en liefde ervaren en aan elkaar doorgeven. In de persoonlijke levens en gezinnen zal dit uitwerken in toewijding aan Christus en een gezinsleven overeenkomstig het verkondigde Woord van God, tot eer van God en om anderen voor Christus te winnen.”

De NGK is één van de twee actieve kerken in Westbroek. Op verschillende vlakken werken wij samen met de Hervormde Gemeente Westbroek e.o.
https://www.hervormdwestbroek.nl/