Publicaties

Reformatorisch Dagblad: Geref. kerk Westbroek treedt toe tot NGK
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/geref_kerk_westbroek_treedt_toe_tot_ngk_1_424735


19-09-2003 10:30 | gewijzigd 19-09-2003 23:55 | Kerkredactie

WESTBROEK – De gereformeerde kerk van Westbroek is donderdagavond toegelaten tot de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). Het is de eerste gereformeerde kerk die het verband van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) verruilt voor de NGK. Ds. D. Westerneng van het Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB) vindt de stap van Westbroek echter te voorbarig.


Klik hier!


De overeenkomst tussen de gemeente van Westbroek en de NGK werd gisteravond getekend tijdens een regiovergadering van de NGK.


De voorzitter en de scriba van de gereformeerde kerkenraad van Westbroek tekenden tijdens een regiovergadering van de NGK een ?verklaring van toetreding?, nadat de kerkenraad al eerder zijn instemming had betuigd met een ?regeling voor overkomst van Gereformeerde Kerken?. De verklaring van toetreding is mede ondertekend door de voorzitter en de scriba van de regiovergadering en door twee afgevaardigden van de regio Amsterdam-Haarlem. De gereformeerde kerk van Westbroek was reeds voor de zomervakantie uit het kerkverband van de GKN getreden.


De voorzitter van de Westbroekse kerkenraad, C. Boer, zei vrijdagmorgen desgevraagd dat de reden van de aansluiting vooral is gelegen in de theologische koers die de GKN al jaren varen. ?Het Samen op Weg-proces kwam daarbij, vooral toen de ontwikkelingen op dit terrein naar onze mening veel te snel gingen. Maar afgezien daarvan konden we al lange tijd niet het kerkzijn binnen de GKN beleven zoals we dat wilden. We voelden ons een buitenbeentje. Vanuit die positie vonden we steeds meer herkenning bij de Nederlands Gereformeerde Kerken.?Klik hier!


Met de ondertekening verklaart de gereformeerde kerk van Westbroek in het belijden van de waarheid van de Heilige Schrift zoals in de drie Formulieren van Enigheid is uitgedrukt, de eenheid en de grond voor het samengaan te vinden. Ook wordt het Akkoord van Kerkelijk Samenleven (kerkorde van de NGK, red.) als basis voor haar omgang met de NGK aanvaard. De geëigende organen binnen de GKN zijn inmiddels bericht over de uittreding uit dit verband. Boer: ?We hebben verschillende gemeenteavonden belegd, waarna de gemeente er unaniem voor gekozen heeft zich aan te sluiten bij de NGK. We hebben dat besluit aan de classis en de synode in een gesprek toegelicht.?


Zondag zal voor het eerst een Nederlands gereformeerde predikant in Westbroek voorgaan. In deze dienst zijn ook afvaardigingen aanwezig van verscheidene Nederlands gereformeerde zusterkerken uit de regio.Klik hier!


Ds. D. Westerneng, voorzitter van het Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB), vindt de stap van Westbroek voorbarig. ?We zijn van mening dat gereformeerde kerken puur vanwege hun bezwaren tegen Samen op Weg op dit moment niet mogen uitstappen.? De CGB-voorzitter wil wat Westbroek betreft nog wel een kanttekening plaatsen: ?Men heeft daar al langere tijd veel bezwaren tegen allerlei theologische ontwikkelingen binnen de GKN.?


Ds. Westerneng zegt dat het CGB de kerkelijke weg ten einde toe wil bewandelen. ?Ik verwacht ook niet dat er meer kerken zijn die voor 12 december zullen uitstappen.? Dat neemt niet weg dat ds. Westerneng bezorgd is over de manier waarop de synode momenteel de bezwaarde gemeenten negeert. ?De synode moet nu werkelijk iets doen om tegemoet te komen aan de bezwaren. Ze speelt hoog spel. Bezwaarde gemeenten hebben geen behoefte meer aan goede intentieverklaringen maar willen de toezeggingen zwart op wit hebben.?


Is het gerucht waar dat tientallen gereformeerde kerken niet met de PKN mee willen? Ds. Westerneng lacht een beetje om deze getallen. ?Ze zijn gebaseerd op het feit dat 66 kerkenraden in Giessenburg voor beraad bijeenkwamen en 40 in Nijkerk. Die zullen inderdaad nee zeggen tegen het verenigingsbesluit, maar dat wil nog niet zeggen dat ze uit de GKN zullen stappen. Onze eerste optie blijft dat we állen de Protestantse Kerk in Nederland ingaan, maar dan wel een goede PKN.?


Nederlands Dablad
De overstap van Westbroek (Vrijdag 13 juni, 2003)

Het ontbreken van het belijden in de Gereformeerde Kerken (synodaal) was voor de kerk van Westbroek reden zich te onttrekken aan het kerkverband. “Wij zijn behoudender en willen leven naar de oude beginselen van de Gereformeerde Kerken.” Die herkenning is er bij de Nederlands Gereformeerde Kerken, zegt D. van Barneveld, scriba van Westbroek, een dorp onder de rook van Utrecht.

Al bijna vier jaar was de kerk aan het ’tobben’ met het belijden van de Gereformeerde Kerken. De theologen Den Heyer, Kuitert en Wiersinga haalden het verzoenend werk van Jezus Christus onderuit. “De gemeenteleden maakten zich daarover grote zorgen. Als het werk van de Here Jezus teniet wordt gedaan, waarom geloven we dan?”

De komende fusie met hervormden en lutheranen zorgde voor een extra probleem. De kerkorde van de nieuwe Protestantse Kerk in Nederland staat ‘enorme verscheidenheid’ toe in geloof. Dat was het breekpunt, aldus de scriba. Daar kwam bij dat het hervormde kerkmodel gaat gelden waardoor de plaatselijke gemeente haar zelfstandigheid grotendeels verliest. Dat zagen de mensen in het dorp vlakbij Utrecht ook niet zitten.

Tijdens een gemeenteavond op 24 februari besloot de gemeente ‘unaniem’ zich te ontrekken aan de Gereformeerde Kerken. Op deze bijeenkomst was ‘uit elk gezin’ wel een afgevaardigde aanwezig, aldus de scriba.

De Nederlands-gereformeerde commissie voor contact en samensprekingen met andere kerken is langs geweest en het klikte, aldus Van Barneveld. Op 12 mei was er weer een gemeenteavond waar ds. W. Smouter, lid van de commissie, uitleg gaf waar de Nederlands Gereformeerde Kerken voor stonden. Daarna besloten de gemeenteleden opnieuw unaniem over te gaan naar de Nederlands-gereformeerden.

Twee weken geleden heeft de kerkenraad een brief gestuurd naar de Nederlands-gereformeerde regio Utrecht en gevraagd om toelating tot het kerkverband. De keuze voor de Nederlands Gereformeerde Kerken is volledig op eigen initiatief genomen, zegt Van Barneveld. Hij weet dat er meer kerken zijn die denken aan overstappen, maar daar is geen contact mee geweest.

De Gereformeerde Kerk van Westbroek telt 140 belijdende leden en 95 doopleden. Het ‘gros’ daarvan is meelevend. ’s Morgens zit de kerk met ongeveer 150 mensen vol. De middagdiensten trekken gemiddeld vijftig belangstellenden. De gemeente heeft geen predikant. Op dit moment gaan nog gewoon synodaal-gereformeerde predikanten in het dorp voor. Dat zal ook na toetreding tot de Nederlands Gereformeerde Kerken voor een deel zo blijven, verwacht de scriba. “Smouter zei dat daar geen bezwaar tegen was.” De (merendeels emeritus) predikanten hebben toegezegd in Westbroek te willen blijven preken. De kerk is wel van plan als de wisseling van kerkverband klaar is, weer een predikant te gaan beroepen.