Kerkblad ‘Op de Hoogte’

Sinds september 1983 beschikt de kerk over een eigen kerkblad: “Op de Hoogte”. Dit blad verschijnt 11 keer per jaar, omstreeks tien dagen na de kerkenraadsvergadering. In het kerkblad vindt u onder meer informatie over alle activiteiten binnen de gemeente (verenigingen en kringen), het verslag van de kerkenraadsvergadering, bijzondere vieringen, meditaties, persoonlijke mededelingen en alles wat interessant is voor de lezers en betrekking heeft op de NGK van Westbroek.