Kerkdiensten

Elke zondag zijn er twee erediensten in onze kerk.
De diensten beginnen om 10.00 uur en om 18.30 uur.

Tijdens de diensten gaat de eigen predikant voor of een gastpredikant.
De gebruikte Bijbelvertaling vanaf de kansel is de Herziene Statenvertaling. In de avonddiensten wordt af en toe gebruik gemaakt van de catechismus als basis voor de prediking.
Gezongen wordt er uit het ‘Liedboek voor de Kerken’ (1973) en regelmatig uit bundel ‘Opwekking’

De prediking vormt een centrale rol in de eredienst maar daarnaast zijn wij een gemeente met enthousiasme voor gemeentezang.

De diensten zijn ook ‘live’ te beluisteren en terug te luisteren via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/624-Nederlands-Gereformeerde-kerk-Westbroek 

Van harte welkom in de erediensten!


Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam,
daar ben Ik in hun midden (Matteüs 18: 20)

Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.(Hebreeën 10: 25)

Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen. (Psalm 23:6)

Eén ding heb ik van de HERE gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des HEREN al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des HEREN te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.(Psalm 27: 4)