Catechisatie

In de winterperiode wordt er voor de jeugd catechisatie gehouden.

12-15 jaar: iedere dinsdagavond van 19.00 – 19.45 uur
16 jaar ouder: iedere dinsdagavond van 20.00 – 20.45 uur
Belijdeniscatechisatie: hiervoor aanmelden kan via ds. T.A. Viezee.

De catechisaties worden gehouden in het jeugdhonk en worden geleid door ds. T.A. Viezee.