Catechisatie

In de winterperiode wordt er voor de jeugd catechisatie gehouden.

  • 12-15 jaar: iedere dinsdagavond van 18.45 – 19.30 uur.
  • 16 jaar ouder: iedere dinsdagavond van 19.45 – 20.30 uur.
  • Belijdeniscatechisatie: hiervoor aanmelden kan via ds. F.R. Bruintjes

De catechisaties worden gehouden in het jeugdhonk en worden geleid door onze predikant ds. F.R. Bruintjes