Groeiplan HGJB

Als kerkenraad, maar ook als ouders en gemeente verlangen we ernaar dat de jongeren in onze gemeente tot bloei komen in Christus.

Wat is een Groeiplan?
Een Groeiplan is het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn die rekening houdt met de geloofsontwikkeling van kinderen. We gaan dus aan de slag met: Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed? Wie doet wat en wanneer? En hoe bouwt een ieder daarop voort? Hoe werken we op een goede manier als ouders en gemeente samen?

Waarom een Groeiplan?
We hebben gekozen om een Groeiplan uit te voeren om een aantal redenen. Allereerst om deze doorlopende leerlijn eens in kaart te brengen. En vervolgens ook om goed te kijken wat er in ‘de keten’ van het jeugdwerk goed gaat en wat beter kan. Waar zitten de hiaten? En welke afbreukrisico’s brengt dit met zich mee. We werken daarbij van onderaf aan. Dat betekent dat we zonder uw input als gemeentelid het Groeiplan niet kunnen uitvoeren.