Tijdens de (reguliere) erediensten – met uitzondering van de zomervakantieperiode – mogen de kleine kinderen naar de kindernevendienst. Daar horen de kinderen een Bijbelse vertelling, aangevuld door een werkje en het (eventueel) zingen van een lied.

Eens in de maand is er ook kindernevendienst voor de groep in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar

Rond Kerst, Pasen & Pinksteren wordt er vaak gewerkt vanuit een project van 'Vertel het maar' waar ook in de Eredienst wat aandacht aan wordt besteed.  

       


Nederlands Gereformeerde kerk Westbroek