Coronamaatregelen en hervatten kerkdiensten

Beste gemeenteleden,

We zijn heel bij dat we weer de mogelijkheid hebben om diensten te organiseren. We doen dit geheel volgens de maatregelen en het protocol welke in de nieuwbrief is verschenen. 

Vanwege de nu geldende overheidsregels houden wij in de kerk 1,5 meter afstand.
De zang gebeurt nu door 4 zangers welke voorin de kerk zingen in een microfoon.
Het bijwonen van de diensten wordt als zeer positief en verrijkend ervaren.
Wilt u ook graag weer naar de kerk? Geeft u zich dan op bij de scriba via ngkwestbroek@live.nl.
Voor de avonddiensten hoeft u zich niet op te geven.

Blijft u liever toch nog even thuis? Of behoort u tot de risicogroep zie dan onderstaande info:

Via de onderstaande link kunt u een beelduitzending openen.
https://kerkdienstgemist.nl/stations/624-Nederlands-Gereformeerde-kerk-Westbroek

De uitzendingen zullen 10 minuten voor aanvang van de dienst starten met orgelspel.
De teksten van de liederen komen ook in beeld zodat u mee kunt doen.

Zo hopen we met elkaar toch vorm te geven aan de erediensten, het gemeente zijn en de lofprijzing vanuit kerk en huis!
Tijdens het collecte-moment kunt u uw gift overmaken op de rekeningnummers die verschijnen in uw beeldscherm. Deze staan ook per week opgenomen in de nieuwsbrief.

Gezegende diensten toegewenst!

Met vriendelijke groet,
De kerkenraad NGK Westbroek