Vrouwen Gemeente Groei Groep staat voor groeien in GELOOF, GEMEENSCHAP en GETAL door met elkaar onderwerpen te bespreken aan de hand van de Bijbel. Onderling contact en persoonlijke groei in het geloof zijn belangrijke aspecten met als doel om d.m.v. kleine groepen de gemeente als zijnde het lichaam van Christus op te bouwen tot eenheid in verscheidenheid.

De Gemeente Groei Groep (GGG) komt één keer in de maand op de woensdagochtend bij elkaar bij iemand thuis, om 10.00 uur. Dit jaar wordt het boek van Karen Kingsbury “De vrienden van Jezus” behandeld.

De koffie staat klaar om 9.45 uur en alle vrouwen van binnen en buiten de gemeente zijn van harte welkom.

De ochtenden worden op de volgende data gehouden: 9 november, 14 december, 11 januari,

8 februari, 1 maart, 12 april en 10 mei.


Nederlands Gereformeerde kerk Westbroek