De club heeft in 2016 een nieuwe start gemaakt. De leiding van Jeugdclub ’t Jong Geluid' en Tienerclub 'Ichtus' gaan samenwerken en de clubs worden meer één geheel. Op de clubavonden staat de Bijbel centraal. Daarnaast is er aandacht voor elkaar. We hopen door samen Bijbellezen, praten, bidden, knutselen en spelletjes doen een goede relatie met elkaar op te bouwen.

 De clubavonden zijn op donderdagavond in het Jeugdhonk (bovenzaal van het consistoriegebouw) van de kerk. De ruimte boven de consistorie is in de herfstvakantie van 2016 totaal vernieuwd. We beginnen om 18.45 uur en rond 20.00 uur sluiten we de avond af. De verschillende clubs komen één keer in de drie weken bij elkaar.

De verdeling is als volgt:

Club 345 (kleine club):             voor groep 3, 4 en 5 van de basisschool

Club 678 (grote club):             voor groep 6, 7 en 8 van de basisschool

Club 1234 (Ichtus):                 voor klas 1, 2, 3 en 4 van het voortgezet onderwijs .


Nederlands Gereformeerde kerk Westbroek