Het kerkgebouw met consistorie/clubruimte
Het kerkgebouw dateert van 1903 en biedt plaats aan ongeveer 170 mensen.
Aan de linkerzijde van het kerkgebouw bevindt zich de consistorie en clubruimte.
De onderste verdieping is de consistorie waar op zondag de kerkraad voorafgaand aan de dienst bijeenkomt voor gebed en waar maandelijks de kerkenraadsvergaderingen worden gehouden.
De bovenverdieping is ingericht voor onderandere clubs en kindernevendienst.


Vooraanzicht vanuit pastorie                      Vanaf de Kansel


Interieur


De pastorie
De pastorie is aan de overzijde van het kerkgebouw.
Links naast de pastorie is de oprit voor de parkeergelegenheid van de kerk.


Nederlands Gereformeerde kerk Westbroek