Beste gemeenteleden,

We zijn heel bij dat we de mogelijkheid nu hebben om beelduitzendingen vanuit de kerk te gaan doen. Dit betekent dat we, in de ochtenddiensten, weer erediensten kunnen gaan houden.

De gewone uitzendingen via de Lucas-ontvanger blijven hetzelfde.
Via internet kunt u een beelduitzending openen. Dit kan op www.kerkdienstgemist.nl
Als u 'NGK Westbroek' opzoekt opent automatisch de beelduitzending.
De uitzendingen zullen 10 minuten voor aanvang van de dienst starten met orgelspel.
De teksten van de liederen komen ook in beeld zodat u mee kunt doen.
Zo hopen we met elkaar toch vorm te geven aan de erediensten, het gemeente zijn en de lofprijzing vanuit kerk en huis!
Tijdens het collecte-moment kunt u uw gift overmaken op de rekeningnummers die verschijnen in uw beeldscherm. Deze staan ook per week opgenomen in de nieuwsbrief.
Gezegende diensten toegewenst!

Met vriendelijke groet,
De kerkenraad NGK Westbroek

Nederlands Gereformeerde kerk Westbroek