Beste gemeenteleden en gasten, 

Het zal u niet zijn ontgaan dat de Rijksoverheid verregaande maatregelen heeft afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.  


De kern van alle maatregelen is om het sociale contact tussen mensen zoveel mogelijk te beperken. De kerkenraad heeft daarom besloten, dat de kerkdiensten en alle overige kerkelijke activiteiten op te schorten vooralsnog tot en met 5 april. 

Voor pastorale is de kerkenraad (uw wijkouderling) en uw predikant telefonisch bereikbaar. Maakt u daar zo nodig alstublieft gebruik van. Ook hulpvragen zijn welkom. In ernstige situaties wordt u in onderling overleg thuis of in het ziekenhuis bezocht. 

U kunt via de media uit heden en verleden een groot aantal kerkdiensten / preken beluisteren. Ook kunt u op de zondagmorgen naar Hour of Power kijken en luisteren. Ds. Schuller is een boeiende prediker. De typisch Amerikaanse manier van zingen is even wennen. Daarnaast is het belangrijk dat u thuis ook zelf initiatieven ontplooit. We kunnen ook in dat opzicht veel leren van onze broeders en zusters die vanwege verboden / vervolging niet samen kunnen komen. Dan is het thuis bestuderen van de Schrift, lofzang en dankzegging een machtig wapen. Wat ons wekelijks geleerd is, kunnen we nu als vruchten van de Geest in praktijk brengen. Aan te bevelen is deel te nemen aan het Nationaal Gebed om Gods nabijheid in deze kwetsbare tijden. (https://portal.eo.nl/samengeloven/nationaal-gebed) .


We zullen u de komende tijd met regelmaat op de hoogte houden. 


Gode bevolen, namens de kerkenraad, 


Wim van Barneveld 


Nederlands Gereformeerde kerk Westbroek